ดูหนังออนไลน์ฟรี

Floating Market, Rom Hub Market Thailand 2023/ตลาดน้ำ ตลาดร่มหุบ ประเทศไทย 2566 EP.44

ดูหนังออนไลน์ฟรี
100 เข้าชม
ดูหนังออนไลน์ฟรี
Published
Damnoen Saduak Canal It is a royal name given by King Rama V. It is a canal dug by labor which can be dug straight and longest in the country. From the initiative of King Rama IV who wanted to dig a canal to connect the Mae Klong and Tha Chin rivers. for the benefit of transportation and trade Damnoen Saduak Canal It took more than 2 years to excavate from the end of the reign of King Rama IV to complete at the beginning of the reign of King Rama V, with a length of about 32 kilometers.

คลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นคลองที่ขุดด้วยแรงงานคนซึ่งขุดได้ตรงและยาวที่สุดในประเทศ จากพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระประสงค์ให้ขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมและการค้าขาย คลองดำเนินสะดวก ใช้เวลาในการขุด 2ปีกว่า จากปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วเสร็จต้นรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

Rom Hub Market is located on the Mae Klong Railway in Samut Songkhram Province. The umbrella market was established in 1901. which was originally It's just a market place beside the railroad until the year 1984 it has improved and expanded the sales area to be sold on the railroad. There are about 250 – 300 shops, with the umbrella market being the only market in the world that was established on the railway line. Therefore, it is classified as the most terrifying market in the world.

ตลาดร่มหุบตั้งอยู่บนทางรถไฟสายแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตลาดร่มหุบนั้นก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2444 ซึ่งเดิมทีนั้น เป็นเพียงการตั้งตลาดอยู่พื้นที่ข้าง ๆ ทางรถไฟเท่านั้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ในการขายให้มาวางขายอยู่บนทางรถไฟ โดยมีจำนวนร้านค้าอยู่ประมาณ 250 – 300 ร้าน โดยตลาดร่มหุบนั้นเป็นตลาดเดียวในโลกที่มีการก่อตั้งอยู่บนทางรถไฟ จึงถูกจัดให้เป็นตลาดที่น่าหวาดเสียวที่สุดในโลก
หมวดหมู่
full-movie
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้