Water and Fire (Su ve Ates) 2013 (ซับไทย Thai Sub)

72 เข้าชม
Published
แปลจากอิ้งซับอีกที ซีบค่อนข้างงง อาจจแปลงงบ้างแต่หวังว่ายังจะพอรู้เรื่องอยู่นะคะ
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้