ดูหนังออนไลน์ฟรี
Featured

[เนื้อร้อง+ซับไทย] Fujii Kaze - Shinunoga E-wa [THAISUB]

ดูหนังออนไลน์ฟรี
383 เข้าชม
ดูหนังออนไลน์ฟรี
Published
****** แปลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ ******
คำอ่าน : Zalio ‘thxp
คำแปลไทย : Zaliothxp
******************************************
Lyrics : Zalio ‘thxp


hey yeah, hey

ยุบิคิริ เกะมะ โฮะระ เดะโมะ ฟุอิตะระ
ฮะริ เดะโมะ นันเดะ โมะ
โนะมะเสะเตะ อิตะดะคิ Monday
It doesn’t matter if it’s Sunday

คะกะมิ โยะ คะกะมิ โยะ โคะโนะ โยะ เดะ อิจิบัน
คะวะรุิโคะโตะ โนะ นะอิ ไออิโวะ คุเระรุ โนะ วะ ดะเระ
No need to ask cause it’s my darling


อะตะชิโนะ ไชโกะโวะ อะนะตะอิ
อะนะตะโตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุ โยะริ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
โสโดะ โนะเมะชิ โยะริ อ้ตตะกะ อิอิ โนะโยะ
อ้นตะ โตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุโยะคะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ

โสะเระ เดะโมะ โตะคิโดะคิ อุวะทสึคุ My Heart
ชินเดะโมะ นะโอะระนะ นะโอะชิเตะ มิเสะมะสุ baby
Yeah I ain’t nothin but ya baby


อุชินัตเตะ ฮะจิเมะเตะ คิ กะ ทสึคุ นันเตะ
Sonna dasai koto mou shitanai no yo
โสนะ ดะสะอิ โคะโตะ โม ชิตะไน โนะโยะ Goodbye
Oh Don’t you ever say ByeBye
Eh


วะตะชิโนะ เสะโกะวะ อะนะตะกะ อิอิ
อะนะตะโตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุ โยะริ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
สะโดะ โนะ เมะชิ โยะริ อ้ตตะกะ อิอิ โนะโยะ
อ้นตะ โตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุโยะคะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ

วะตะชิโนะ เสะโกะวะ อะนะตะกะ อิอิ
อะนะตะโตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุ โยะริ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
สะโดะ โนะ เมะชิ โยะริ อ้ตตะกะ อิอิ โนะโยะ
อ้นตะ โตะ โคะโนะ มะมะ โอะสะระบะ สุรุโยะคะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ
ชินุโนะกะอิอิ วะ


โสะเระ เดะโมะ โตะคิโดะคิ อุวะทสึคุ My Heart
โสนะ ดะไช โนะวะ โม อิระไน โนะโนะ byebye
I’ll always stick wit ya my baby
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้